Akupunktur

En del hästar blir inte alls harmoniska av nålstick ;), därför erbjuder jag också akupunkturbehandling med laser. 

Det är meningen att hästen ska tycka att behandlingen är tilltalande. Jag behandlar också med infrarött ljus (Pharmalight Photizo).

TCM, Traditionell Kinesisk Medicin är en mer än 3000 år gammal lära och en av världens mest använda sjukvårds- och hälsoterapier. I Sverige används akupunktur ofta för symptomlindring, t ex på ömma muskler, men grundtanken med TCM är mycket djupare och mer holistisk än så. Fokuset ligger på att balansera energiflöden kopplade till olika organprocesser för att hjälpa kroppen att självreglera och därmed göra symptomen överflödiga. 

Jag använder mig i huvudsak av diagnostisk akupunktur och behandlar därmed problemets grundorsak (yin), inte bara de sekundära symptom (yang) som oftast är lättare att hitta. Det är så spännande att räkna på varje hästs individuella mönster utifrån de fynd man hittar.

Exempel: En energimässigt svag Lunga-process kan t ex sätta ned cirkulationen i bogområde/framben och orsaka inskränkta rörelser med muskulära låsningar av skulderblad/bogled och ömma muskler som kan bero på dels spasmerna men också för att Lungas parade process, Tjocktarmen (LI) då hamnar i ett relativt överskott, vilket ger ömhet i bogområdet. Omvänt kan låsningar där, som t ex orsakats av arbetsbelastning, exteriör eller trauma/försträckning försvaga energiflödet i Lungas meridianer som löper längs framdel/framben. Processen kan också vara försvagad enbart för att någon annan kopplad process i kroppen är svag och "drar ned" Lungas energiflöde. Det är ett intressant mönster som analyseras för varje individ. 

Det är min uppgift att försöka utröna grundorsaken till stagnation eller underskott i energiflödena så att den process som ger mest effektivt och snabbast resultat behandlas. Självklart drabbar miljöfaktorer som mögel i foder och stallmiljö samt t ex pollen och andra allergener också Lunga och andra processer. Det är faktorer vi kontinuerligt måste kontrollera och jobba med. 

Oavsett av vilken anledning processen är försvagad blir hästen mer mottaglig för de yttre stressfaktorerna (virus är liksom mögel också en sådan) och kan sekundärt få problem med hosta, slem, astma, näsblod, torr hud och mjäll. Givetvis kan detta tillstånd påverka den högpresterande hästens resultat i olika grad. Det skapas en ond cirkel.

Det är alltså en väldigt bra kombination att korrigera både mobilitet (osteopati) och energiprocesser (TCM) för optimal självreglering och självläkning - och därmed främja Hälsa & Harmoni. 

Det är viktigt att man inte tror att "svag njure" enligt TCM kan jämföras med den veterinärmedicinska diagnosen njursvikt. Här pratar vi energiflöden och inget annat. Akupunktur är kraftfullt och förebygger hälsostörningar, stärker immunförsvaret och kan komplettera veterinärmedicinsk behandling av olika sjukdomstillstånd. 

Läs mer om TCM och de olika organprocesserna här

Ex på behandlingsområden: nedsatt prestation, luftvägsproblem, magsår, tarmproblem, hudproblem, allergier, ödem, fång, kolik, brunstproblem, stress & mentala problem. STARTKARENS 96 TIMMAR.