HJÄRTA (HT)

En Yin-process som tillhör elementet Eld och är parad med Tunntarm (SI - Small Intestine)

Hjärtprocessen är fundamental och styr blodcirkulationen och Shen (själen/psyket). Hjärtprocessen är känslig för extrem hetta (väder) så det är knappast någon slump att det är vanligare med hjärtinfarkter vid extremt varmt väder under längre tid.

Förekommande symptom vid underskott:

  • Hjärtklappning, högt blodtryck
  • Glömska
  • Sömnlöshet, orolig sömn, svårt att somna, överdrivet drömmande
  • Obehagskänsla, yrsel, depression
  • Utmattning/nedsatt kondition
  • Hälta
  • Avsaknad av glädje

I menyn under Mer om TCM kan ni finna exempel på symptom vid disharmonier i respektive process, men man kan inte dra slutsatser av dem före hästen är undersökt och hela mönstret är lagt även om symptomlistan kan vara tankeväckande. Symptomen kan ibland vara nästan motsatta inom samma process beroende på om disharmonin beror på underskott eller överskott av Qi och grundorsaken kan vara en annan process i under- eller överskott.