Jag har, innan jag nu tog steget att utbilda mig till Hästterapeut, sysslat med hästar i hela mitt vuxna liv. Har arbetat som hästskötare bl a hos Stig H Johansson i 2,5 år och som veterinärassistent och foderrådgivare på Krafft i 7 år. 

Läs mer om utbildningen här!

Jag förordar samarbete mellan veterinärmedicinens och Hästterapeutens områden. 

Det är det optimala för hästens hälsa. Helheten är central i mitt arbete och jag kommer att rekommendera dig att söka veterinär om jag finner något som i första hand är veterinärmedicinska problem. 

Osteopati/akupunktur kompletterar ditt veterinärbesök och kan förhoppningsvis göra att du minskar antalet genom att satsa mer på förebyggande hälsovård av din häst. Slipper vi injicera leder så finns det bara fördelar med det, men ibland är det tyvärr nödvändigt.