Foderrådgivning

Jag har 7 års erfarenhet som foderrådgivare hos KRAFFT och hjälper mina stamkunder med foderråd och beräkning av individuella foderstater om de har en analys på ditt grovfoder. 

Tyvärr har jag fn inte möjlighet att räkna foderstater utanför kundkretsen utan hänvisar till KRAFFTS kostnadsfria rådgivning. 

För grovfoderanalyser rekommenderar jag www.agrilab.se 

Info som är relevant om din häst. 

  • Ras
  • Ålder 
  • Aktuell vikt/hull
  • Arbetsintensitet/dräktighet/digivning
  • Info om ev. tidigare sjukdomshistorik av betydelse

equiphast@gmail.com 


Hur tar du ett höprov?

Provet ska tas emellan orörda lager oavsett om du tar provet ur balar eller löshö. Det är viktigt för att få ett representativt provsvar då utsidan av höbalar ofta förlorat näringsrika blad i hanteringen. Samma effekt blir det om du drar och sliter i  stråna. Försök "lyfta" upp provet så att du inte förlorar blad och överblicka att du verkar ha fått ett representativt prov för hur grovfodret ser ut. Ta gärna på 2-3 olika ställen i 2-3 olika balar. 

Det behöver inte vara stor mängd, en påse på 1-3 liter räcker. Om det är ensilage/hösilage bör du pressa ur luften för att bevara torrsubstansen. Du kan även frysa in sådana prov om du t ex inte vill att de ska ligga i posthanteringen över helgen. Torrsubstansen (ts) är egentligen bara väsentlig när det är större andel vatten i grovfodret, på torrhö spelar det ingen roll. Om ts  i ett ensilage t ex är 60 % betyder det att du måste utfodra 10 kg för att hästen ska få i sig 6 kg torr, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att hästen ska få rätt mängd fibrer och rätt foderstat överhuvudtaget.