TJOCKTARM (LI)

Ett Yang-process som tillhör elementet Metall och är parad med Lunga (LU - Lung)

Förekommande symptom vid underskott:

  • Diarré
  • Förstoppning
  • Orolig, bullrig tarm


I menyn under Mer om TCM kan ni finna exempel på symptom vid disharmonier i respektive process, men man kan inte dra slutsatser av dem före hästen är undersökt och hela mönstret är lagt även om symptomlistan kan vara tankeväckande. Symptomen kan ibland vara nästan motsatta inom samma process beroende på om disharmonin beror på underskott eller överskott av Qi och grundorsaken kan vara en annan process i under- eller överskott.