HJÄRTSÄCK (PC - Pericardium)

En Yin-process som tillhör elementet Eld och är parad med Trippelvärmaren (TH - Triple Heater)

Hjärtsäcken skyddar hjärtat. Detta är en lurig process då den inte har några tydliga mönster vid disharmoni. Konstateras underskott vid pulsdiagnostik så behandlas den via Njure (fast Yang). Vid hormonella problem och problem med könsfunktionen kan man använda någon punkt på PC-meridianen. 

Om ni känner till åksjukearmband så sitter det med tryck över PC06 på handleden. Den punkten kan lindra illamående (även graviditet), åksjuka, sjösjuka och hicka!