LEVER (LV)

En Yin-process som tillhör elementet Trä och som är parad med Gallblåsa (GB - Gall Bladder)

Leverprocessen har som vi vet många viktiga funktioner även inom skolmedicinen. Inom TCM lagrar den blodet och är viktig för att upprätthålla harmoniskt flöde av Qi och den kontrollerar muskler och senorna. Det är den Yin-process som oftast drabbas av överskott, hos de andra Yin är det vanligare med problematiska underskott. Därför listar jag här både symptom vid överskott (sök orsaken i någon annan yin-process) och underskott. 

Förekommande symptom vid underskott:

 • Ämnesomsättningsrubbningar, socker- och fettmetabolism
 • Matsmältningsproblem
 • Fång
 • Eksem
 • Migrän, yrsel
 • Korsförlamning
 • Bröst/juvercancer/tumörer
 • Nedsatt immunsystem
 • Allergier
 • Muskelsmärtor (ofta i nacke och höftledsområde)
 • Dålig hovkvalitet (msk; naglar)
 • Avsaknad av vilja och initiativ 

Förekommande symptom vid överskott (sök problem i annan yin-process):

 • Frustration, överdriven ilska ("hetlevrad")
 • Depression
 • Illamående, sura uppstötningar
 • Röda ögon
 • Öroninflammation, öronsus
 • Humörsvängningar, pms/pmds (msk)
 • Ögon-/synproblem

I menyn under Mer om TCM kan ni finna exempel på symptom vid disharmonier i respektive process, men man kan inte dra slutsatser av dem före hästen är undersökt och hela mönstret är lagt även om symptomlistan kan vara tankeväckande. Symptomen kan ibland vara nästan motsatta inom samma process beroende på om disharmonin beror på underskott eller överskott av Qi och grundorsaken kan vara en annan process i under- eller överskott.