Osteopaten lägger stor vikt vid sambandet mellan kroppens struktur (anatomi) och funktion (fysiologi). Det är viktigt att se till alla aspekter av hälsa hos patienten och behandlingen som till största delen sker med händerna, syftar till att underlätta kroppens fantastiska förmåga att självreglera och läka.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Behandlingen är manuell och alltid individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, foderstat, stallmiljö och stressreducering.

Kiropraktorer och Naprapater är möjligen mer vedertagna terapeuter men båda härstammar från Osteopatin. Skillnaden är att man inom osteopatin fokuserar mer på helheten och harmonisk cirkulation än bara ett visst områdes restriktion. Begreppet osteopati myntades 1874 av den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still. Still hade bland annat varit kirurg under amerikanska inbördeskriget och var praktiserande läkare i Missouri. 

Still studerade människans anatomi ingående och menade att rörelseapparaten kunde ha en stor påverkan på människans hälsotillstånd och vice versa. Om kroppen stimulerades på rätt sätt skulle den ha bättre förutsättningar för att bibehålla hälsa och motstå sjukdom. Utgångspunkten var manuell behandling för att främja cirkulation till kroppens alla vävnader.

För bästa resultat för oss alla tre bör hästen få ledigt i hage minst 48 timmar efter behandlingen.

De flesta hästar behöver 2-3 regelbundna behandlingar för full effekt även om man ofta känner klara förbättringar även efter en behandling. Att man behöver upprepa behandlingen har dels med nervsystemet att göra men ibland kan det även krävas för att komma åt en svår restriktion. Det är normalt lämpligt med 10-14 dagar emellan besöken. 

Nervsystemet behöver som sagt anpassa sig och vid större obalanser kan akupunktur vara en krävande behandling som måste få tid på sig att verka. Vi vet själva hur lätt det är att falla tillbaka till rörelsemönster som kroppen vant sig vid och vi kan tyvärr inte beordra hästen att inte göra si och så bara hjälpa den med t ex rakriktning. Kanske har 'fel' muskler blivit korta och starka och 'rätt' muskler försvagade? Det gör att hästar som dragits med problem en längre tid, ibland åratal, behöver just tid och upprepade behandlingar med rätt rehabilitering och ständigt arbete med liksidighet och rakriktning. 

Låsningar (muskelspasmer) som ger restriktion i leder och musklers rörelser uppstår p g a hästens sätt att använda sin kropp på (ofta ensidigt stark, jmf högerhänt), vårt "onaturliga" sätt att hålla hästarna och inte sällan är det trauman av olika grad (fall i hagen, försträckningar m.m.) som orsakat problemet inledningsvis. 

Läs mer om Osteopati hos Svenska Osteopatförbundet (människa).