TRIPPELVÄRMAREN (TH)

En Yang-process som tillhör elementet Eld och är parad med Hjärtsäcken (PC - Pericardium).

Trippelvärmaren tillhör, liksom PC, Njureprocessens Yang-del och är mer en funktion än ett organ. 

Via den behandlar man symptom från njure, medan man behandlar själva grundorsaken genom att behandla själva Njureprocessen. Trippelvärmaren är engagerad i förflyttningen av Qi och det harmoniska flödet och förarbetar för andra processer. Man behandlar främst överskott (symptom) via TH för att ge lindring. T ex: huvudvärk, bihåleinflammation, problem med könshormoner, varma och svullna symptom.