Före besöket

  • Hästen kan träna som vanligt, för bästa resultat förbered den om möjligt för minst 48 timmar i hage efter behandlingen
  • Använd helst inte glansspray i hårrem, man och svans då det försvårar mitt arbete
  • Hästen ska vara torr och renborstad
  • Upplys om din häst har någon smittsam sjukdom vid bokningen
  • Upplys om din hästs beteende innebär särskilda risker för mig vid besöket
  • Jag rekommenderar att hästar som inte är vana behandling, inte behandlas närmare än 10-14 dagar före tävling
  • Hästar som behandlats regelbundet kan med fördel behandlas t ex 96 tim före, eller dagen före (endast osteopati) tävling 

Efter besöket

För bästa resultat för oss alla tre bör hästen få ledigt i hage minst 48 timmar efter behandlingen. 

De flesta hästar behöver 2-3 regelbundna behandlingar för full effekt. Detta har att göra med att nervsystemet behöver anpassa sig och vid större obalanser kan akupunktur vara en krävande behandling som måste få tid på sig att verka. Vi vet själva hur lätt det är att falla tillbaka till rörelsemönster som kroppen vant sig vid och vi kan tyvärr inte beordra hästen att inte göra si och så. Kanske har 'fel' muskler blivit korta och starka och 'rätt' muskler försvagade? Det gör att hästar som dragits med problem en längre tid, ibland åratal, behöver just tid och upprepade behandlingar med rätt rehabilitering och ständigt arbete med liksidighet och rakriktning. 

Låsningar (muskelspasmer) som ger restriktion i leder och musklers rörelser uppstår p g a hästens sätt att använda sin kropp på (ofta ensidigt stark), vårt sätt att hålla hästarna och inte sällan är det trauman av olika grad (fall i hagen, försträckningar och etc) som orsakat problemet inledningsvis. 

Jag ser fram emot att träffa dig och din häst!